ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Sales Matchup

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.salesmatchup.com กรุณาอ่านนโยบายการใช้งานโดยละเอียด 

การใช้เว็บไซต์ สร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเรา จะถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และอยู่ภายใต้ข้อตกลง รวมถึงยอมรับนโยบายการเป็นส่วนตัวที่เรากำหนด คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว หากคุณไม่ตกลงด้วยกับ เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ อย่าเข้าใช้ และ/หรือ ใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการนี้

เว็บไซต์นี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เป็นการแสดงถึงว่าคุณได้ยืนยันว่าตนเองมีอายุผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติครบ SALES MATCHUP มีสิทธิ์ที่จะระงับบัญชีใช้งานของคุณ หากคุณมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน

คุณสามารถติดต่อเราผ่าน support@salesmatchup.com ได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานของเรา

แนวปฏิบัติในการใช้งาน SALES MATCHUP

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยเราเป็นครั้งคราวไป เราสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆ และถือว่าคุณได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณยังอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนด

นิยามคำศัพท์สำคัญ

สมาชิก คือ ผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ใช้งานบนเว็บและแอพพลิเคชั่น SALES MATCHUP

ตัวแทนจำหน่าย คือ ผู้ที่สนใจนำสินค้าหรือบริการต่างๆจากร้านค้า บริษัท หรือ ธุรกิจใดใด ไปขายหรือบริการต่ออีกทอดหนึ่ง

ร้านค้า คือ ร้านค้า บริษัท หรือ ธุรกิจใดใดที่ขายสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ประกาศโฆษณาบน SALES MATCHUP

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย คือ การสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกับร้านค้า ธุรกิจ หรือบริษัทใดใดที่ขายสินค้าหรือบริการต่างๆบน SALES MATCHUP

รายละเอียดสินค้า คือ รายละเอียดของสินค้าหนึ่งๆที่ร้านค้าให้ไว้

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม คือ ตัวแทนจำหน่ายสามารถแจ้งประกาศไม่เหมาะสมได้เมื่อพบเห็นประกาศที่เห็นว่าเป็นการผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิทางปัญญา รูปภาพและรายละเอียดของสินค้าที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับสินค้าหรือบริการจริง สินค้าโอ้อวดโชว์สรรพคุณมากกว่าความเป็นจริง

เงินลงทุนเบื้องต้น คือ เงินลงทุนขั้นต่ำที่ตัวแทนจำหน่ายต้องใช้ ซึ่งถูกกำหนดโดยร้านค้า

ต้องสต็อกสินค้า คือ สินค้านี้ตัวแทนจำหน่ายต้องสต็อกสินค้าเท่านั้น

ไม่ต้องสต็อกสินค้า คือ สินค้านี้ตัวแทนจำหน่ายไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้า

ราคาตัวแทน คือ ราคาของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ตัวแทนจำหน่ายบน SALES MATCHUP

ราคาขายปลีก คือ ราคาของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้าปลีกทั่วไป

รหัสโปรโมชั่น คือ รหัสที่ร้านค้าออกให้สำหรับตัวแทนจำหน่าย เพื่อไว้ใช้เป็นส่วนลด หรือ รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากร้านค้า

เลขที่ประกาศ คือ เลขที่ที่ทางระบบ SALES MATCHUP สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ค้นหาและอ้างถึง

วันที่ลงประกาศ คือ วันที่ร้านค้าลงประกาศหาตัวแทนจำหน่ายของสินค้านั้น

ซื้อแพ็กเกจ คือ ร้านค้าจ่ายเงินให้ SALES MATCHUP เพื่อเป็นการซื้อเครดิตในการลงประกาศโฆษณา

ประกาศปัจจุบัน คือ ประกาศของร้านค้าที่แสดงอยู่

ประกาศที่หมดอายุ คือ ประกาศของร้านค้าที่หมดอายุแล้ว

ประกาศฉบับร่าง คือ ประกาศของร้านค้าที่ยังไม่ได้แสดง รอการอนุมัติของร้านค้า

เครดิต คือ สิทธิ์ในการลงประกาศโฆษณาของร้านค้า

เครดิตคงเหลือ คือ จำนวนเครดิตที่ร้านค้าจะใช้ได้เพื่อประกาศโฆษณา

ตัวแทนจำหน่าย

แนวทางการใช้งานทั่วไป

 1. ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูสินค้า คัดกรองสินค้า ใช้งานระบบ SALES MATCHUP ได้ สามารถดูรายละเอียดประกาศสินค้าของร้านค้าได้ ซึ่งรวมถึง เงินลงทุนเบื้องต้น ต้องสต็อกหรือไม่ต้องสต็อกสินค้า ราคาที่ร้านค้าจำหน่ายแก่ตัวแทน ราคาที่ร้านค้าขายปลีก แต่ไม่สามารถกดปุ่มเพื่อสมัครเป็นตัวแทน หรือ บันทึกใดๆได้ นอกเสียจากมีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบ SALES MATCHUP เสียก่อน
 2. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับสมาชิกในการลงทะเบียนใช้งานระบบ
 3. เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ SALES MATCHUP แล้ว จะสามารถทำการกดปุ่มสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทางร้านค้าได้ กดบันทึกสินค้าที่มีความสนใจเพื่อเก็บไว้พิจารณาได้ หรือ กดปุ่มติดต่อกับร้านค้าได้ในหลายช่องทาง
 4. ก่อนการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกับร้านค้า เป็นหน้าที่ของสมาชิกที่ต้องสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้า นโยบายการเป็นตัวแทนจำหน่ายของร้านค้า ผลตอบแทน การจัดส่งสินค้า การเปลี่ยนสินค้า การรับคืนสินค้า การชำระเงิน ให้ละเอียดครบถ้วนก่อนการสมัคร อาจมีการร่างสัญญาตกลง ลงลายมือชื่อกำกับ เพื่อป้องกันการโกง การเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

ความถูกต้องของข้อมูล

สมาชิกมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่แท้จริง มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันกับ SALES MATCHUP หากภายหลังเราตรวจพบว่า ข้อมูลที่สมาชิกให้มานั้นไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง SALES MATCHUP มีสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ตัดสิทธิ์การใช้งานของสมาชิกนั้นๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า

ข้อห้ามในการใช้งาน

SALES MATCHUP ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานหรือสมาชิก

 1. นำรหัสสมาชิกอื่นที่ไม่ใช่ของตนเองมาใช้งานเข้าระบบ
 2. พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง
 3. ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ ที่มี หรือที่สมาชิกมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัส ส่วนประกอบที่ทำให้เสียหาย รหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้ หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้อื่น หรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้

หากมีการละเมิดข้อห้ามในการใช้งาน SALES MATCHUP มีสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ตัดสิทธิ์การใช้งานของสมาชิกนั้นๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า โดยถือเอาคำตัดสินของ SALES MATCHUP เป็นที่สิ้นสุด

การรับข้อมูลข่าวสาร

สมาชิกยินยอมให้ SALES MATCHUP ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของร้านค้าไปที่อีเมลที่สมาชิกได้ให้ไว้ สมาชิกสามารถแจ้งยกเลิกรับข่าวสารได้ผ่านทางระบบ MY SALES MATCHUP ในหัวข้อ อีเมลแนะนำสินค้า

การส่งข้อมูล

SALES MATCHUP จะส่งข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในส่วนของ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ไลน์ไอดี ให้ร้านค้าที่สมาชิกกดปุ่มสมัครตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น เพื่อร้านค้าจะสามารถติดต่อกับสมาชิกได้

SALES MATCHUP มีสิทธิ์ในการใช้ โพสต์ความเห็น รีวิวร้านค้า รีวิวสินค้า ที่สมาชิกโพสต์ไว้บนแพลตฟอร์มได้

ร้านค้า

แนวทางการใช้งานทั่วไป

 1. สินค้าหรือบริการที่ร้านค้าจำหน่ายหรือให้บริการต้องเป็นสิ่งถูกกฎหมาย
 2. ร้านค้ามีหน้าที่ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการให้ชัดเจน ชื่อสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ระบุประเภทสินค้าให้ถูกต้อง ราคาขายตัวแทน ราคาขายปลีก จำนวนเงินลงทุน ความจำเป็นในการสต็อกสินค้า รูปภาพ และวีดีโอ(ถ้ามี)
 3. ร้านค้ามีหน้าที่อธิบายรายละเอียดในการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายของทางร้านค้า รายละเอียดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้า นโยบายการเป็นตัวแทนจำหน่ายของร้านค้า ผลตอบแทน การจัดส่งสินค้า การเปลี่ยนสินค้า การรับคืนสินค้า และการชำระเงิน ให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อมีผู้สนใจติดต่อเข้ามา เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น
 4. เมื่อร้านค้าสร้างประกาศเสร็จ จะปรากฏหน้าพรีวิวประกาศ ร้านค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ก่อนลงประกาศจริง
 5. หลังจากที่ร้านค้าลงประกาศจริงจะปรากฏ เลขที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ และเครดิตที่เหลือ พร้อมทั้งวันหมดอายุของเครดิตให้ร้านค้าทราบ

การซื้อและชำระค่าบริการ

SALES MATCHUP ถือว่าเป็นหน้าที่ของร้านค้าที่ต้องหมั่นตรวจสอบความถูกต้อง จำนวนของเครดิต และวันที่หมดอายุ หากเครดิตของร้านค้าหมดอายุก่อนที่ร้านค้าจะใช้นั้น ร้านค้าจะไม่สามารถเรียกร้องเครดิตเพิ่มเติม หรือ ขอรับเงินคืน หรือ ฟ้องร้องค่าเสียหายใดใดกับ SALES MATCHUP ได้ ทั้งนี้หากร้านค้าพบความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้น ร้านค้าสามารถแจ้งมาได้ที่อีเมล support@salesmatchup.com

ข้อห้ามในการใช้งาน

SALES MATCHUP ไม่อนุญาตให้ร้านค้า

 1. ขายสินค้าหรือบริการที่เข้าข่ายสื่อลามก สินค้าที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือ สิ่งผิดกฎหมาย สินค้าหรือบริการที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ และ สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับศูนย์รวม/แหล่งรวมจัดหาตัวแทนจำหน่ายโดยเด็ดขาด
 2. นำข้อมูลของสมาชิกที่สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายไปเปิดเผยหรือส่งต่อให้บุคคลอื่น
 3. ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ ที่มี หรือที่ร้านค้ามีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัส ส่วนประกอบที่ทำให้เสียหาย รหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้ หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้อื่น หรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้

หากมีการละเมิด SALES MATCHUP มีสิทธิ์ในการถอดประกาศของทางร้านทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบก่อน และร้านค้าไม่สามารถขอคืนเงินค่าประกาศได้ โดยถือเอาคำตัดสินของ SALES MATCHUP เป็นที่สิ้นสุด

ข้อพิพาทและขอบเขตความรับผิดชอบของ SALES MATCHUP

ประกาศที่ไม่เหมาะสม

เมื่อตัวแทนพบเจอประกาศโฆษณาสินค้าใดที่ไม่เหมาะสม เช่น จำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิทางปัญญา ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รูปภาพและรายละเอียดของสินค้าที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับสินค้าหรือบริการจริง สินค้าโอ้อวดโชว์สรรพคุณมากกว่าความเป็นจริง ตัวแทนจำหน่ายสามารถกดปุ่มแจ้งประกาศไม่เหมาะสมได้ SALES MATCHUP จะทำการตรวจสอบ หากพบว่าประกาศนั้นมีความไม่เหมาะสมจริง SALES MATCHUP มีสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขประกาศทันที รวมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบก่อน โดยถือเอาคำตัดสินของ SALES MATCHUP เป็นที่สิ้นสุด

ข้อพิพาทระหว่างร้านค้าและตัวแทน

ก่อนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกับร้านค้า ตัวแทนมีหน้าที่สอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้า นโยบายการเป็นตัวแทนจำหน่ายของร้านค้า ผลตอบแทน การจัดส่งสินค้า การเปลี่ยนสินค้า การรับคืนสินค้า การชำระเงิน  กับร้านค้าที่ต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ละเอียดครบถ้วนก่อนการสมัครเสียก่อน  และร้านค้ามีหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดใดใดที่อาจเกิดขึ้น หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างร้านค้าและตัวแทนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด SALES MATCHUP ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดใด

ทั้งนี้ ผู้เสียหายสามารถแจ้งมายังฝ่าย Support ของ SALES MATCHUP ได้ หากเราตรวจสอบแล้วว่ามีการกระทำความผิดที่ขัดกับนโยบายการใช้งานและข้อห้ามในการใช้งานจริง เราจะทำการตัดสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้กระทำความผิดทันที หากเป็นตัวแทน เราจะทำการตัดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ หากเป็นร้านค้า เราจะถอดประกาศโฆษณาสินค้านั้นออก โดยที่ร้านค้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดใดคืนจาก SALES MATCHUP ได้ และหากร้านค้ายังมีการทำผิดในรูปแบบเดิม SALES MATCHUP ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ร้านค้านั้นเป็นการถาวร และทางร้านค้า ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดใดคืนจาก SALES MATCHUP ได้

ขอบเขตความรับผิดชอบของ SALES MATCHUP

SALES MATCHUP ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของ SALES MATCHUP ปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ต่อค่าเสียหายใด ๆ ตามหลักกฎหมายใด ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการอื่น ๆ หรือสินค้าที่ได้รับผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ และหมายรวมถึงความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม พิเศษ โดยประมาท โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายที่จะเป็นการลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดทางจิตใจ การเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าเป็นผลจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเลย) การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม

ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด