นโยบายการคืนเงิน

ตัวแทนจำหน่าย-นโบายการคืนเงิน-Sales Matchup

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

  1. การขอรับเงินคืนทำได้ในกรณีไหนบ้าง

Sales Matchup ยินดีคืนเงินให้ผู้ประกอบการ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการชำระเงิน เช่น การโอนเงินเกินจำนวน การชำระเงินซ้ำซ้อนในใบสั่งซื้อเลขที่เดียวกันเท่านั้น ผู้ประกอบการไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนเงินเนื่องจากการเปลี่ยนใจได้

  1. ระเบียบขั้นตอนในการแจ้งขอเงินคืน

ผู้ประกอบการแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินเกินจำนวน เลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินกลับ (ชื่อธนาคารและสาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี) และ เบอร์โทรติดต่อกลับ มาที่ support@salesmatchup.com

  1. ระยะเวลาที่ใช้ในการคืนเงิน

เมื่อทาง Sales Matchup ได้รับหลักฐานตามที่แจ้งไว้ด้านบนแล้ว จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง

หากมีการตรวจสอบแล้วว่า มีการโอนชำระเงินค่าใช้บริการเกิน หรือ การชำระเงินซ้ำซ้อนในใบสั่งซื้อเดียวกันจริง Sales Matchup จะทำการคืนเงิน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ประกอบการได้แจ้งมาภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับหลักฐานครบแล้ว