รับสมัครตัวแทนจำหน่าย - บริการ IT Application Network - NJ Network ออกแบบ แก้ไขปัญหาเน็ตเวิร์คครบวงจร

NJ Network ออกแบบ แก้ไขปัญหาเน็ตเวิร์คครบวงจร

  • เลขที่ประกาศ AD1802018746
  • วันที่ลงประกาศ

สิทธิประโยชน์สำหรับ Dealer
1. ได้รับการฝึกอบรมด้านผลิตภัณฑ์ ในรุ่นที่สั่งซื้อ
2. ได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคในการเข้าแข่งขันประมูลโครงการต่างๆ
3. ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยืมสินค้าสำหรับ Demo หรือทดลองใช้งาน
คุณสมบัติผู้สมัคร Dealer
1. ทำธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ และให้บริการวางระบบเครือข่าย
2. สามารถติดตั้งและให้บริการหลังการขายกับลูกค้าได้
3. สามารถดูแลเรื่องการรับประกันสินค้ากับลูกค้าได้ (มีสินค้าสำรองในสต็อก)
4. สั่งซื้อครั้งแรกตั้งแต่ 10 Unit ขึ้นไป
เอกสารใช้ประกอบ ดังนี้
1. แบบฟอร์มการรับสมัครของบริษัทฯ [มี 2 แผ่น] ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
2. ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจ
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
6. แผนที่ตั้งบริษัท และสถานที่ส่งของ
7. หนังสือรับรองบริษัทฯ ไม่เกิน 3 เดือน
8. ทะเบียนการค้า
9. หนังสือรายชื่อผู้ถือหุ้น
10. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ
[ ทุกรายการในข้อ 1-10 ต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราเอกสารทุกใบ ]
[ การส่งเอกสาร ไม่รับเอกสารทาง FAX และ E-mail ]
ตัวอย่างการจ่าหน้าซองเอกสาร
ถึง แผนกขาย บริษัท เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค จำกัด (เพื่อสมัครตัวแทนจำหน่าย)
ที่อยู่ 96/26 ซ.ตลาดปีนัง ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10111
(96/26 Soi Peenang Market, Soontrongosa Rd., Klongtoey, Bangkok 10111)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกขาย 02 249 7910 ต่อ 101 (คุณนลินี) E-mail : nalinee@corecasys.com
#สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย 1. คลิกติดต่อร้านค้าโดยตรงตามช่องทางด้านล่าง (Line, FB, IG, Website, Email, เบอร์โทร) หรือ

2. คลิกปุ่ม “สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย” เพื่อรอให้ร้านค้าติดต่อกลับค่ะ

ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกติดต่อเลย

รายละเอียดร้านค้า

NJ Network -  Sales Matchup

NJ Network

ออกแบบ แก้ไขปัญหาเน็ตเวิร์คครบวงจร

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกติดต่อเลย

ตัวอย่าง 0812345678