รับสมัครตัวแทนจำหน่าย - บริการ IT Application Network - โปรแกรมบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ต

โปรแกรมบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ต

  • เลขที่ประกาศ AD1802018747
  • วันที่ลงประกาศ

ตัวแทนจำหน่าย คือ ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้า IT ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ SeedSoft ในแต่ละจังหวัด โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ร้านตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.seed-soft.com มีสินค้าของ SeedSoft วางจำหน่ายพร้อมกับสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย เพื่อให้ลูกค้าหรือดีเลอร์ในจังหวัดนั้นๆ สามารถหาซื้อสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ส่งรายละเอียดพร้อมเอกสารทั้งหมดมาที่ Email: sales@seed-soft.com

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขายและการตลาดของ SeedSoft ได้ทุกวันทำการ เมื่อได้เอกสารครบถ้วนจะติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ

วิธีการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย ส่ง Email แจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแนบรายละเอียดดังนี้
- แบบฟอร์มการสมัครตัวแทนจำหน่าย/ดีลเลอร์
- หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่กิน 90 วัน
- สำเนาใบ ภ.พ. 20 หรือ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
- สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
- ภาพถ่ายภายนอกร้าน 1 ภาพ (ให้เห็นตัวอาคารชัดเจน)
- ภาพถ่ายภายหน้าร้าน 1 ภาพ (ให้เห็นป้ายหน้าร้านชัดเจน)
- ภาพถ่ายภายในร้าน 1 ภาพ

-----------------------------------------------------------------

ดีลเลอร์ คือ ลูกค้าที่รับวางระบบ Network หรือทำงานด้าน IT ที่ให้ความไว้วางใจใช้งานโปรแกรมของ SeedSoft อย่างต่อเนื่อง ซึ่งดีลเลอร์จะประเทศ โดย การจายอยู่ทั่ว "ประโยชน์ของการสมัครเป็นดีลเลอร์ของ SeedSoft นั้นนอกจากสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษแล้ว SeedSoft จะเป็นตัวกลางติดต่อหางานให้ดีลเลอร์ในแต่ละจังหวัด" เมื่อมีการติดต่อจากลูกค้า เช่น หอพัก, โรงแรม, ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่, หรือบริษัทต่างๆ
วิธีการสมัครเป็นดีลเลอร์
ส่ง Email แจ้งความต้องการเป็นสมัครเป็นดีลเลอร์ โดยแนบรายละเอียดดังนี้

แบบฟอร์มการสมัครตัวแทนจำหน่าย/ดีลเลอร์
หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 90 วัน
สำเนาใบ ภ.พ. 20 หรือ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม


#สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย 1. คลิกติดต่อร้านค้าโดยตรงตามช่องทางด้านล่าง (Line, FB, IG, Website, Email, เบอร์โทร) หรือ

2. คลิกปุ่ม “สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย” เพื่อรอให้ร้านค้าติดต่อกลับค่ะ

ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกติดต่อเลย

รายละเอียดร้านค้า

SeedSoft Professional Software Solution -  Sales Matchup

SeedSoft Professional Software Solution

SeedSoft Professional Software Solution เปิดดำเนินธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ เฮาส์ โดยเป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ จากประสบการณ์การความชำนาญเฉพาะด้านทำให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพอีกทั้งเรายังไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ ให้สอดคล้องกับทุกการดำเนินธุรกิจต่อไป

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
• Leader เป็นผู้นำด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์คุณภาพตอบสนองทุกความต้องการธุรกิจ
• Sincere ดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ขยายโอกาสการเติบโตของทุกธุรกิจ
• Care ดูแลเอาใจใส่ด้วยบริการหลังการขายที่คอยตอบคำถามและแก้ไขบัญหาได้ทันท่วงที

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกติดต่อเลย

ตัวอย่าง 0812345678