รับสมัครตัวแทนจำหน่าย - อุปกรณ์ทำความสะอาด ซ่อมแซมอาคาร - Overclean ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อแม่บ้านมืออาชีพ

Overclean ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อแม่บ้านมืออาชีพ

ราคาสินค้า

  • ราคาตัวแทน 3,000
  • ราคาขายปลีก 5,000
  • เลขที่ประกาศ AD1909225613
  • วันที่ลงประกาศ

บริษัท อะบรอด ลิงซ์ จำกัด

จัดตั้งเพื่อดำเนินการธุรกิจการค้าภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เป็นผู้ผลิตและนำเข้าสินค้ามาเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ wipes cleaning And Tools สำหรับทำความสะอาดในครัวเรือน ด้วยประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและเป็นผู้จัดการเอกสารนำเข้าสินค้าเอง เพื่อการสร้างนวัตกรรมให้สินค้ามีบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด และผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจด้วยหลักการคือ พัฒนาสินค้าและนวัตกรรมการใช้งานสินค้าให้มีแนวคิดที่ทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด อีกทั้งให้ความสำคัญการสร้างตราสินค้าให้ได้มาตรฐาน เป็นตราสินค้าที่บ่งบอกถึงความมีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยิ่ง

VISION (วิสัยทัศน์)
เป็นผู้นำสินค้านวัตกรรม CLEANING WIPES & TOOLS สำหรับทำความสะอาดและใช้ในครัวเรือน

MISSION (พันธกิจ)
– คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพดีที่เหมาะสมกับตลาด เหมาะสมกับการใช้งาน
– สร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าให้ได้มาตรฐานด้านความคุ้มค่า
– เป็นสินค้าที่มีความสามารถสร้างคุณค่าได้อย่างแท้จริง
– เป็นสินค้าที่ผ่านการคัดสรรและเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
– ผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก
– เป็นแบรนด์สินค้าที่น่าเชื่อถือ มีคุณค่าในระดับสูง
– มีการพัฒนาองค์กรต่อยอดความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

VALUE (คุณค่า)
“ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตดีกว่า”

ตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation)
OVERCLEAN จำหน่ายผ้าเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียก ม็อบดันฝุ่น อุปกรณ์การทำความสะอาดในครัวเรือน เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้มีเวลาน้อย ต้องการทำความสะอาดบ้านและที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม ที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนรุ่นใหม่ ไม่ต้องการเสียเวลาในการทำงานบ้าน สำนักงาน รักความสะอาด รักความสะดวกสบาย ห่วงใยสุขภาพ และต้องการขจัดคราบสกปรกแบบสะดวก ใช้งานได้ง่าย เพื่อป้องกันจากการสะสมของคราบฝุ่น ละอองน้ำมัน ไขมัน คราบเลอะผังลึก ตามส่วนต่างๆ ของตัวบ้านและสำนักงาน

เลือกสินค้า
เข้าเว็บไซต์ www.overclaenthailand.com
www.facebook.com/overcleanthai
เลือกสินค้าที่ต้องการและจำนวนที่ต้องซื้อ
ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า
ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า ประโยชน์ การใช้งานให้เหมาะกับความต้องการใช้งาน
ตรวจสอบราคาสินค้า จำนวนสั่งซื้อผ่านช่องทางต่างๆ ของเว็บไซต์ OVERCLEAN
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 081-4261877 (ติดต่อคุณสุมณฑา)
ขั้นตอนการซื้อและลูกค้าสัมพันธ์
ใช้ช่องทางออนไลน์ Facebook Inbox ได้ที่www.facebook.com/overcleanthai
ใช้ช่องทางออนไลน์ Line Application ได้ที่ ID Line : sumonthapoo
ใช้ช่องทางอีเมล์ที่ overcleanthai@gmail.com
ใช้ช่องทางโทรศัพท์ตรงถึงเจ้าหน้าที่ขาย 081-4261877 098-4463600
รอข้อความตอบรับกลับ หรือ อีเมล์ตอบรับจากเจ้าหน้าที่ขาย รายการสินค้า และยอดที่ต้องโอนชำระเงินค่าสินค้า
ฝ่ายขายจะแจ้ง เลขที่ขนส่ง บริษัทขนส่ง วันเวลาที่ส่งสินค้าถึงผู้รับ
ผู้ซื้อรอรับสินค้า

  • มีประสบการณ์ขายของ online
  • ต้องมีสัญชาติไทย
  • อายุ 25 - 60 ปี
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกติดต่อเลย

รายละเอียดร้านค้า

บริษัท อะบรอด ลิงซ์ จำกัด -  Sales Matchup

บริษัท อะบรอด ลิงซ์ จำกัด

OVERCLEAN จำหน่ายผ้าเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียก ม็อบดันฝุ่น อุปกรณ์การทำความสะอาดในครัวเรือน เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้มีเวลาน้อย ต้องการทำความสะอาดบ้านและที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม ที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนรุ่นใหม่ ไม่ต้องการเสียเวลาในการทำงานบ้าน สำนักงาน รักความสะอาด รักความสะดวกสบาย ห่วงใยสุขภาพ และต้องการขจัดคราบสกปรกแบบสะดวก ใช้งานได้ง่าย เพื่อป้องกันจากการสะสมของคราบฝุ่น ละอองน้ำมัน ไขมัน คราบเลอะผังลึก ตามส่วนต่างๆ ของตัวบ้านและสำนักงาน

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกติดต่อเลย

ตัวอย่าง 0812345678