รับสมัครตัวแทนจำหน่าย - สินค้าเกษตร ยาฆ่าแมลง วัชพืช - จุลินทรีย์ กำจัดแมลง และ วัชพืช

จุลินทรีย์ กำจัดแมลง และ วัชพืช

  • เลขที่ประกาศ AD1912110875
  • วันที่ลงประกาศ

👍“เลิศสุด!!คนไทยคิดค้น จุรินทรีย์กำจัดวัชพืช ทดแทน พาราควอต ขนาด เยอรมันยังสนใจ เร่งเสนอปลัดกระทรวงเกษตรฯร่วมทดสอบแปลงจริง จ.ปทุมธานี”


เมื่อวันที่17ต.ค. นายฐปนรมย์ แจ่มใส กรรมการบริหารบริษัมวอน ซิสเต็มส์ ได้ ทำหนังสือถึงนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการใช้จุรินทรีย์เพื่อกำจัดวัชพืชในการประกอบอาขีพทางการเกษตรกรรม ตามที่กระทรวงเกษตรฯประกาศนโยบายเพื่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และผลักดันยกเลิกการใช้3สารเคมี กำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร เช่น คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

“ได้ทำการศึกษาการใช้จุรินทรีย์ กำจัดวัชพืช ตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบัน สามารถใช้ทดแทนสารเคมีอันตรายที่กำลังผลักดันให้ยกเลิกใช้อยู่ในขณะนี้ โดยได้นำจุรินทรีย์ไปใช้ในแปลงจริงของเกษตรกรที่ ต.ดอนกล่ำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรและภาคเกษตรโดยรวมเกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของจุรินทรีย์ จึงขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯพิจารณาด้วย”นายฐปนรมย์ กล่าว

ทั้งนี้เพื่อให้เห็นผลงานของจุรินทรีย์ ทั้งในผลงานเอกสารและผลงานปฏิบัติในพื้นที่ปฏิบัติจริง ขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯส่งกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมทดสอบการใช้จุรินทรีย์กำจัดวัชพืช ตามระยะเวลาที่กำหนด ในพื้นที่จริงจังหวัดปทุมธานี

“ก่อนหน้านี้ได้ไปขอจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร แต่ไม่ได้รับการอนุญาตให้จดขึ้นทะเบียน จึงได้ทำหนังสือมาถึงปลัดกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งจุรินทรีย์กำจัดวัชพืชที่มีคอร์โรฟิลและไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตในดินและในน้ำ สามารถทดแทนสารพาราควอต ได้ดีกว่า ไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศเยอรมัน ยังสนใจมาก ขอนำไปทดสอบการใช้จุรินทรีย์กำจัดวัชพืชด้วย”นายปฐมรมย์ กล่าว

///

รับสมัครตัวแทน จำหน่าย

✔️ไม่เสียค่าสมัคร
✔️ไม่ต้องลงทุน
✔️ไม่ต้องสต็อก
✔️ไม่ต้องแพ็คเอง
✔️ไม่ต้องส่งเอง


✔️ไม่จำเป็นต้องเป็นสัญชาติไทย
✔️เพศ ชาย หญิง
✔️อายุ 18 - 50 ปี

  • อายุ 18 - 50 ปี
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกติดต่อเลย

รายละเอียดร้านค้า

Pest Tech -  Sales Matchup

Pest Tech

จำหนายผลิตภัณฑ์ กำจัดแมลง ต่าง ๆ
จำหน่ายผลิตภภัฑ์ เสริมพืชผัก ผลไม้ ต่าง ๆ

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกติดต่อเลย

ตัวอย่าง 0812345678