รับสมัครตัวแทนจำหน่าย - บริการและกิจกรรมอื่นๆ - บริการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการรีไซเคิล

บริการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการรีไซเคิล

  • เลขที่ประกาศ AD2003190648
  • วันที่ลงประกาศ

บริษัท ที.เอ็ม.เค.เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนกันยายน 2554 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการรีไซเคิล ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำของเสียเหล่านั้น กลับมาทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทัดเทียมกับของเดิมให้มากที่สุด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการจัดการของเสียด้วยวิธีรีไซเคิล เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการนำมารีไซเคิล เพื่อให้การออกแบบสร้างเครื่องจักร และการผลิตสามารถรองรับความไม่คงที่ในคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนำมาทำการรีไซเคิล
บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้ ทั้งจากภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม โดยนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการนำมาแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง, การนำมาเผากำจัด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ให้บริการรับจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้แบบทั่วไป (General Wast) และกากอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ที่ว่าด้วยเรื่องการกำจัดของเสียแบบฝังกลบ และเผาทำลายในเตาปูน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สถานการณ์แบบนี้นอกจากงานประจำแล้ว มันคงเป็นเรื่องดี หากเรามีงานที่2 สำรองไว้...

ร่วมงานกับเรา ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน มีงานประจำก็ทำได้นะคะ😊

สนใจโทรมาคุยกันก่อนค่ะ 0891683794

  • อาศัยอยู่ใน กรุงเทพและปริมณฑล หรือ ภาคตะวันออก
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกติดต่อเลย

รายละเอียดร้านค้า

TMK Bestgreen miracle co.,ltd.

บริษัท ที.เอ็ม.เค.เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนกันยายน 2554 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการรีไซเคิล ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำของเสียเหล่านั้น กลับมาทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทัดเทียมกับของเดิมให้มากที่สุด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการจัดการของเสียด้วยวิธีรีไซเคิล เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการนำมารีไซเคิล เพื่อให้การออกแบบสร้างเครื่องจักร และการผลิตสามารถรองรับความไม่คงที่ในคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนำมาทำการรีไซเคิล นำมาแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง, การนำมาเผากำจัด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ให้บริการรับจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้แบบทั่วไป และกากอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ที่ว่าด้วยเรื่องการกำจัดของเสียแบบฝังกลบ และเผาทำลายในเตาปูน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกติดต่อเลย

ตัวอย่าง 0812345678