รับสมัครตัวแทนจำหน่าย - บริการ IT Application Network - IT Maintenance Service

IT Maintenance Service

  • เลขที่ประกาศ AD2101217312
  • วันที่ลงประกาศ

TechSpace เป็นผู้ให้บริการ IT Services แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT Maintenance Service), บริการรีโมทแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (Help Desk Support),
บริการออกแบบและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ (System Integration), บริการให้ปรึกษาและแนะนำการติดตั้งระบบ (IT Consultant) รวมถึงจัดจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์

บริการที่มากกว่าการแก้ปัญหา
1. คำนึงถึงความปลอดภัยและการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเป็นหลัก
2. ทีมงานมีความชำนาญที่หลายหลายจึงแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. มีการนำ Application ที่ทันสมัยมาใช้ในงาน Support เพื่อบันทึก ติดตาม และสรุปผลการให้บริการแต่ละครั้งที่ลูกค้าร้องขอบริการเข้ามา
4. มีทีมงานเตรียมพร้อมตลอดเวลาในการรีโมทหรือเข้าแก้ไขปัญหาหน้างาน
5. อัพเดทข่าวสารและข้อมูลหรือการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ให้ท่านตลอดเวลา
6. มีรายงานสรุป การแก้ปัญหา และแนวทางแก้ไข พร้อมแนะนำ Solution ให้องค์กรได้รับทราบ เพื่อการพัฒนาระบบต่อไป
7. บริการด้วยความใส่ใจ

รายละเอียดการให้บริการ IT Outsource Services
1. บริการดูแล แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งเครื่อง Server, Computer, Printer และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เป็นต้น
2. บริการดูแล แก้ไขปัญหาระบบ Server, Network, Security, Backup ครบวงจร
3. บริการติดตั้ง และอัพเดท ซอฟท์แวร์ต่างๆ เช่น Windows, MS Office, Antivirus เป็นต้น
4. บริการออกแบบ ปรับปรุง และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรหรือเชื่อมต่อระหว่างองค์กร
5. บริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์และระบบ Remote
6. จัดเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลประจำแต่ละลูกค้าเพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ
7. จัดทำ Network Diagram และ IT Profile เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลการเชื่อมโยงของระบบและอุปกรณ์ที่ลูกค้ามีอยู่
8. มีการตรวจเช็ค บำรุงรักษาสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ โดยละเอียดทุกครั้งที่เข้าให้บริการ
9. ช่วยประสานงานกับระบบหรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
https://www.techspace.co.th/services/it-support.html

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทันทีนะครับ

ขอบคุณมากครับ

-

ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกติดต่อเลย

รายละเอียดร้านค้า

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกติดต่อเลย

ตัวอย่าง 0812345678