รับสมัครตัวแทนจำหน่าย - บริการและกิจกรรมอื่นๆ - นักรณรงค์การอ่านออนไลน์

นักรณรงค์การอ่านออนไลน์

  • เลขที่ประกาศ AD2106223650
  • วันที่ลงประกาศ

🟦HB shop คือ ร้านค้าการกุศลของ โครงการ HalfBook ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้

🟥ซึ่งทำกิจกรรมด้านการอ่านและสร้างทักษะด้าน EF(Executive Function) ให้กับกลุ่มเด็กปฐมวัยในสังคมและในชุมชนต่างๆ

🔹โครงการ HalfBookฯ ปฏิเสธการรับเงินช่วยเหลือจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อความเป็นอิสระ และการแสดงถึงการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงในอนาคต
🔹การร่วมสนับสนุนสินค้าของทางร้าน HB shop by HalfBook ทำกับว่าได้ร่วมพลักดันให้โครงการฯ ได้ทำกิจกรรมด้านการอ่านนี้ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
🔹สินค้าในร้านเป็นสินค้าที่ทางร้านผลิตเองส่วนหนึ่ง และเป็นสินค้าจากชุมชนต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการเพื่อสังคมอีกส่วนหนึ่งด้วย
🔹เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้ เราจึงเหมือนเป็นหนึ่งในช่องทางการการขาย และช่องทางการกระจายสินค้า ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ ให้กับกลุ่มคนทำธุรกิจเพื่อสังคมอีกทางนึง

--------------------------
🔹สินค้าสามารถสั่งซื้อได้เลย หรือใช้วิธีการแลกคะแนน GP ก็ได้(รายละเอียด : https://www.facebook.com/100273635604744/posts/104537175178390/ )
--------------------------

🔹ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตของเด็กไทยในสังคมและในชุมชนผ่านการอ่าน ผ่านการสร้างทักษะด้าน EF(Executive Function) ได้ตั้งแต่วันนี้

💲#เพียงแค่คุณช๊อปเท่ากับคุณช่วย🙏
✅#HBshop #HalfBook #สินค้าการกุศล

สิทธิ์แลกของรางวัลมากมาก

เริ่มตั้งแต่ 14 GP หรือมูลค่า 70 บาท
จนถึง 960 GP หรือมูลค่า 4,800 บาท

รายละเอียด
https://www.facebook.com/100273635604744/posts/104537175178390/ )

  • ต้องมีสัญชาติไทย
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกติดต่อเลย

รายละเอียดร้านค้า

Half Book ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้

ทำเรื่องการอ่านกับเด็กปฐมวัย
ในชุมชนและในสังคม

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกติดต่อเลย

ตัวอย่าง 0812345678